Training Straight Talking – Klare Taal

Hoe creëer je zelfsturende teams die goed samenwerken en goede resultaten halen? Met de training Straight Talking – Klare Taal leren medewerkers de mentale stemmingen van collega’s te herkennen en erkennen. Van daaruit kunnen zij bepalen wanneer het belangrijk is om in te gaan op de inhoud en wanneer juist niet.

Ze leren echt naar elkaar te luisteren en elkaar aan te spreken op houding en gedrag. Altijd vanuit de positieve invalshoek. Collega’s in het team worden door de training uitgenodigd te communiceren vanuit hun intuïtie en vanuit hun kracht. Kies voor Straight Talking – Klare Taal voor krachtiger teams!

De aanpak: Na een korte scan waarbij de gesprekken met medewerkers al snel een indicatie geven van leerbereidheid, mentale veerkracht en beïnvloedingskracht, wordt het team in een classroom omgeving getraind. Vervolgens volgt een aantal weken later een training on-the-job. Door de training ontstaat een gemeenschappelijke taal binnen de teams, waardoor ze meer slagkracht ontwikkelen en doelgerichter samenwerken.

Neem contact met ons op

Voor wie?

De training Straight Talking – Klare Taal is een ideale teambuilding voor zelfsturende teams waarin medewerkers en collega’s binnen afdelingen/bedrijven effectiever moeten samenwerken.

Trainingsaanpak

De trainingen Straight Talking – Klare Taal zijn altijd kort en intensief en duren nooit langer dan een dagdeel (3,5 uur). Ze brengen beweging, energie en motivatie, waarbij concrete praktijksituaties de basis vormen. Hierdoor worden leren en werken steeds gecombineerd. Onze trainers werken volgens de basisprincipes van het One Minute Coachen.

Incompany awareness sessies

(duur:1,5 uur)

De deelnemers leren en ervaren in korte tijd de basisprincipes van One Minute Coaching. De persoonlijke mindset en de manieren om deze zelf te bedienen staan centraal. Het verhoogt de effectiviteit van het beïnvloeden in het ‘hier en nu’, waardoor medewerkers zich flexibeler opstellen en zich sneller committeren aan opdrachten.

Interactieve workshops

(duur: 1,5 tot 3,5 uur )

In deze workshops gaan de deelnemers aan de slag met de vier mentale stemmingen en de communicatietechnieken. Trainingsacteurs faciliteren op speelse wijze om de mentale stemmingen van de ander te herkennen, erkennen en te beïnvloeden. Concrete praktijksituaties vormen de basis van deze workshops en nodigen alle deelnemers uit te oefenen.

Trainingen 60 Seconds op de werkplek

(duur: 2 tot 3,5 uur)

Teamleiders en supervisors trainen met One Minute Coaching on-the-job om de mentale stemmingen van de medewerkers te herkennen, erkennen en beïnvloeden.

Ambassadeurssessies

(duur: 2 uur)

Ambassadeurs zijn leidinggevenden die het geleerde borgen binnen de eigen organisatie. Ze voelen zich  verantwoordelijk voor het vasthouden van het gedachtegoed van One Minute Coaching. In enkele ambassadeurssessies wordt er getraind om effectiever om te gaan met de waan van dag, kenmerkend voor de afdeling, de business unit of het bedrijf.