60 Seconds to Impress

Deze training is perfect voor Contact Centers en Customer Care afdelingen.

De training 60 Seconds to Impress is ideaal voor in- en outbound salesgesprekken, sales en after-sales gesprekken en inbound klachtafhandeling.

Een goed klantgesprek voeren is een vak. Elke call geconcentreerd uitvoeren en steeds opnieuw de uitdaging aangaan om ieder telefoongesprek succesvol te laten verlopen, is topsport. Hoe zorg je ervoor, als professional, dat gesprekken met klanten leuk zijn en blijven?

Met onze training 60 Seconds to Impress trainen we de mentale veerkracht van medewerkers met intensief klantcontact. Hierdoor leren agents in ieder gesprek de negatieve spanning om te zetten in positieve energie. Hoe? Door altijd – ongeacht het verloop van het gesprek- positief in de klantrelatie te blijven.

De onconventionele aanpak in de training werkt want:

  • Het leidt tot meer betrokkenheid bij de medewerkers en daardoor bij de klanten.
  • Na een korte awareness-sessie van 1,5 uur trainen de medewerkers direct on-the-job, onder begeleiding van de eigen teamleiders en de trainer One Minute Coaching.
  • Binnen een aantal uur is het verschil in klantcontact merkbaar in beleving en betrokkenheid, leidend tot een hogere medewerker- en klanttevredenheid.

Neem contact met ons op

Voor wie?

De training 60 Seconds to Impress is ideaal voor in- en outbound salesgesprekken, sales en after-sales gesprekken en inbound klachtafhandeling.

Trainingsaanpak

De trainingen 60 Seconds to Impress zijn altijd kort en intensief en duren nooit langer dan een dagdeel (3,5 uur). Ze brengen beweging, energie en motivatie, waarbij concrete praktijksituaties de basis vormen. Hierdoor worden leren en werken steeds gecombineerd. Onze trainers werken volgens de basisprincipes van het One Minute Coachen.

Incompany awareness sessies

(duur:1,5 uur)

De deelnemers leren en ervaren in korte tijd de basisprincipes van One Minute Coaching. De persoonlijke mindset en de manieren om deze zelf te bedienen staan centraal. Het verhoogt de effectiviteit van het beïnvloeden in het ‘hier en nu’, waardoor medewerkers zich flexibeler opstellen en zich sneller committeren aan opdrachten.

Interactieve workshops

(duur: 1,5 tot 3,5 uur )

In deze workshops gaan de deelnemers aan de slag met de vier mentale stemmingen en de communicatietechnieken. Trainingsacteurs faciliteren op speelse wijze om de mentale stemmingen van de ander te herkennen, erkennen en te beïnvloeden. Concrete praktijksituaties vormen de basis van deze workshops en nodigen alle deelnemers uit te oefenen.

Trainingen 60 Seconds op de werkplek

(duur: 2 tot 3,5 uur)

Teamleiders en supervisors trainen met One Minute Coaching on-the-job om de mentale stemmingen van de medewerkers te herkennen, erkennen en beïnvloeden. Door direct na een call de mindset van de agent te coachen, raakt de agent eerder gecommitteerd en worden klantgesprekken effectiever. Dit geeft resultaatverbetering op NPS, sales en klanttevredenheid.

Ambassadeurssessies

(duur: 2 uur)

Ambassadeurs zijn leidinggevenden die het geleerde borgen binnen de eigen organisatie. Ze voelen zich  verantwoordelijk voor het vasthouden van het gedachtegoed van One Minute Coaching. In enkele ambassadeurssessies wordt er getraind om effectiever om te gaan met de waan van dag, kenmerkend voor de afdeling, de business unit of het bedrijf.