Cases

Pricewise is street-wise. Een sexy en snel bedrijf met veel jonge mensen die Pricewise vaak als een ‘tussenstation’ zien in hun persoonlijk ontwikkeling. Veel verschillende disciplines: IT, klantenservice, marketing, sales en acquisitie komen bij elkaar. De gewoonte is om met elkaar te communiceren op een moderne manier. Sms-en, appen, e-mailen, chatten, is vaak allesbehalve persoonlijk contact. Op zich prima, totdat zich een complicatie voordoet, totdat er verantwoordelijkheid moet worden genomen voor een probleem dat door blijft ‘zeuren’.  Op zo’n moment is initiatief vereist. Initiatief om de ander tegemoet te treden, de ander op te zoeken. We hebben de training Klare Taal gekoppeld aan het Street-wise communiceren op dit soort momenten. Hoe treedt je de ander met open vizier en positief tegemoet? Denk aan de effecten van een compliment op de onderlinge samenwerking. Door te kijken naar wat er wèl is. Of te inspireren op de toekomst, zonder direct in de analyse op zoek te gaan naar de reden waarom het niet gelukt is. Door te snappen dat je samenwerking begint bij het bekijken van de kwaliteiten van de collega, het andere team, de andere afdeling.

Klare Taal stimuleert ook om jezelf te durven zijn.  Jonge mensen denken vaak dat ze zich moeten aanpassen aan de mores van het bedrijf, terwijl Pricewise juist wil dat mensen hun talenten demonstreren en exploreren. Juist door anders te denken en gedoseerd risico te durven nemen worden de mensen en daarmee Pricewise steeds beter. De trainingen Klare Taal worden in de eerste opleidingsmaanden binnen Pricewise aangeboden. Ze creëren een gemeenschappelijke taal, realiseren persoonlijke groei en geven de mensen de ruimte zichzelf te zijn.